77euro - Dotacje Unijne  
  77euro - Dotacje Unijne Zarejestruj 77euro - Dotacje Unijne Zaloguj si
 
 
| | | | |
 
Ankieta
Czy Twoja firma będzie w najbliższym roku ubiegać się o dotację unijną?

tak

nie

jeszcze nie wiem

kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny – POIG 4.3

Kredyt technologiczny jest form?? dotacji ukierunkowan?? na wsparcie inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologiinie stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.


Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny:

 

  • Złożenie wniosku o przyznanie kredytu technologicznego do banku komercyjnego; Bank BPH Spółka Akcyjna, BRE Bank S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Bank Millenium S.A., Alior Bank Spółka Akcyjna, Krakowski Bank Spółdzielczy.

 

  • Uzyskanie promesy kredytowej od banku komercyjnego

 

  • Złożenie do BGK wniosku o dofinansowanie (czyli przyznanie premii technologicznej) - do wniosku dołącza się promesę kredytową

 

  • BGK wystawia promesę udzielenia premii technologicznej

 

  • Podpisanie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym
  • Podpisanie z BGK umowy o dofinansowanie
  • Spłata przez BGK części kredytu – w wysokości 100% wzrostu wartości sprzedaży. Spłata następuje w transzach - maksymalnie 3 w ciągu roku, aż do momentu wpłacenia przez BGK całości przyznanej premii technologicznej na konto banku komercyjnego. Maksymalna warność premii technologicznej może wynosić 4 mln. zł. Premia technologiczna może być wypłacana do 31.12.2015. Oznacza to że, aby w 100% wykorzystać przyznaną premię technologiczną do tej daty wzrost wartości sprzedaży musi być nie mniejszy niż wartość przyznanej premii technologicznej.


 

Ważne informacje:

- beneficjent musi zapewnić przynajmniej 25% środków na realizację projektu (mogą to być środki z zysk, kredyty, pożyczki itp.)

- rozpoczęcie inwestycji może nastąpić po przyznaniu przez BGK promesy premii technologicznej

- Wartość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji przedsięwzięcia

- Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wydatki na zakup/ dzierżawę/ najem środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych

- Do wniosku należy załączyć opinia sporządzona przez jednostkę naukową stwierdzająca, że wprowadzana technologia funkcjonuje na świecie nie dłużej niż 5 lat(wraz z informacją na temat technologii)

- Przygotujemy dla Państwa wniosek, biznesplan, harmonogram rzeczowo-fiansowy oraz oferujemy pomocy przy uzyskaniu opinii o innowacyjności.


admin dnia 27.10.2010 12:04:41 2 Komentarzy · 2316 Czyta · Drukuj
 
17 listopada ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Do rozdysponowania w 2009 r. jest jeszcze ponad 300 mln zł. Zainteresowane uzyskaniem dotacji firmy prosimy o pilny kontakt, gdyż czasu na przygotowanie aplikacji pozostało już niewiele.
 
 


Powered by PHP-Fusion © 2003-2006